slj84

SLOVENŠČINA – 8. bc (4. skupina)

Pozdravljeni, učenci,

v tem tednu bomo brali dve pesmi. Prvo pesem – Kronanje v Zagrebu – je napisal Anton Aškerc. Najdeš jo v berilu, na strani 132. Pred branjem pomisli, o čem ste govorili pri zgodovini, ko ste obravnavali kmečke upore. Kaj je privedlo do kmečkih uporov? Kateri kmečki upori so najbolj znani?

Nato preberi besedilo na zeleni podlagi na str. 133 in stvarna pojasnila, h katerim se še lahko vrneš po branju pesmi. Pesem lahko prebereš sam/-a ali pa jo poslušaš (odpri spletno različico berila).

Po branju reši dejavnosti po branju, in sicer naloge 1–8. Svoj odgovor na 8. vprašanje mi pošlji tudi na moj elektronski naslov.

Drugo pesem pa je napisal pesnik, ki ga tudi že poznaš, saj je napisal tudi pesmi o Pedenjpedu. Se spomniš, kdo je ta pesnik? Tokrat bomo brali njegovo pesem Življenje (str. 54). Po branju pesmi reši naloge, ki so dodane posebej. List lahko natisneš in odgovore pišeš nanj, lahko pa vzameš bel list iz literarne mape in v celih povedih pišeš odgovore, pesmi pa ti ni treba prepisati. ….Niko Grafenauer,Življenje,8. r.

Vse rešitve vam pošljem v petek.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Jasna Brenčič