GUM 7r 6t

Pozdravljen!

Teden: 4. 5. do 8. 5 (Navodila za delo v 7. a, b in c oddelku)

 DVA VELIKANA BAROČNE GLASBE

 Preveri svoje odgovore na nalogo iz prejšnje ure!

Moje opise natančno preberi, ker boš imel/a danes enako nalogo, vendar druge skladbe. O skladbah sem napisala kar precej, da boš videl/a, kaj vse lahko slišiš, če si le pozoren/na. Takemu podrobnemu opisu glasbe rečemo ANALIZA SKLADBE. Ko boš moj opis glasbe prebral/a, ti predlagam, da skladbo še enkrat poslušaš!

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=A3mzoSelz98&t=106s

Skladatelj: Giuseppe Tartini

Naslov: Sonata v g-molu (Vražji trilček) – moj odgovor je prevod v slovenščino, ti si verjetno napisal/a v originlu, kar seveda ni nič narobe. Enako velja za drugi posnetek.

1.       Skladbo sta izvajala klavir in violina.

2.       Obe glasbili sta imeli enako pomembno vlogo, čeprav se poslušalcem pogosto zdi, da je violina pomembnejša. To se zgodi predvsem, ker je glas violine prodornejši in ga človeško uho bolj očitno sliši.Če se potrudiš in poslušaš samo igranje klairja, lako ugotoviš, da ima tudi ta kar zapleteno melodijo, ki se dopolnjuje z violino.

3.       Skladba je bila hitra in je imela enakomeren tempo/hitrost.

4.       Glasnost/dinamika je bila skozi celo skladbo približno enaka (srednje glasno – mf), le tu in tam je bil prisoten kakšem glasnejši poudarek.

5.       Melodija je bila zelo podobna skozi celo skladbo in je zelo spevna. Občasno se je ponovila. Ob poslušanju imaš občutkek, da je vseskozi enaka, saj se spreminja le v podrobnostih (začetni ton, ritem, ponovitve…).

6.       Skladatelj je v spanju sanjal, da ga je obiskal sam hudič (vrag), ki mu je igral na gosli (violino). Njegovo igranje je bilo zelo lepo in zahtevno. Ko se je zbudil, je takoj vzel papir in po spominu začel zapisovati melodijo, vendar je rekel, da je bila tista, hudičeva še boljša. Trilček je glasbena beseda, ki opisuje dodatne kratke tone, ki se oglašajo med izvajanjem glavne melodije. Je eden od glasbenih okraskov, ki so jih v času baroka zelo radi uporabljali.


Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

Skladatelj: Antonio Vivaldi

Naslov: Pomlad in ciklusa koncertov Štirje letni časi

1.       Sladbo izvaja godalni orkester in čembalo, ki pa ga je bolj težko slišati, če njegovega zvoka ne poznaš oz. ne veš, da v tej izvedbi sodeluje.

2.       Solistično glasbilo je violina, ki se oglasi po uvodu orkestra.

3.       Orkester in solistično glasbilo – violina si melodije podajata, kot da bi se pogovarjala. Včasih ponovijo isto melodijo, včasih jo zaigrajo skupaj, pogosto pa vsak izvajalec (violina in orkester) igra drugo melodijo. Na določenih mestih zaigrajo tudi skupaj.

4.       Dinamika se v tej skladbi bolj spreminja. Menjavata se glasno (f) in tiho (p) igranje. Le na nekaterih mestih se glasnost postopoma stopnjuje.

5.       Melodja v skladbi je poskočna, vesela, razigrana. Lahko si tudi zamisliš tudi kot pogovarjanje. Ob tej glasbi si ni težko predstavljati konkretne vsebine. Zanimiv je tudi ritem, saj je skozi celo skladbo enakomeren in neprestano teče, kot da se glasba ne želi ustaviti.

 Danes imaš na razpolago dva posnetka s katerima lahko »treniraš« analizo poslušanja glasbe. Tokrat ti posebnih, dodatnih vprašanj nisem pripravila, lahko pa si pomagaš z vprašanji iz pretekle ure. Posnetek morš poslušati večkrat, da lahko slišiš tudi kakšne podrobnosi, ki jih moraš omeniti. Uporabljaj glasbene izraze/besede.

Naslednjič boš tako nalogo opravljal/a za oceno, zato se le potrudi!

Svoje glasbene analize mi lahko tudi pošlješ.

 Johann Sebastia Bach

https://www.youtube.com/watch?v=x04g3gzH7HA

 Georg Friderich Handel

https://www.youtube.com/watch?v=VI6dsMeABpU

Marinka Istenič