MAT 7r 6t

Pozdravljeni sedmošolci!

Upam, da ste imeli prijetne počitnice, zdaj pa je spet čas za samostojno učenje matematike. Za ogrevanje vas čaka nekaj vaj za ponovitev snovi, nato pa nadaljujemo s štirikotniki. Ocenjevanje za večino zaenkrat ni potrebno, saj je dovolj  vaša ocena zadnjega testa.

VAJA – utrjevanje znanja – če se ti zatakne, poglej rešene primeru v učbeniku.

Ne pozabi na podatke, skico in oznake.

1.       Nariši trikotnik ABC s podatki: a = 6 cm, b = 4 cm, c = 5,2 cm. Trikotniku določi višinsko točko.

2.       Nariši ENAKOKRAKI trikotnik ABC s podatki: a = b = 5,7 cm, γ =  40 °. Trikotniku očrtaj krožnico.

3.       Nariši trikotnik ABC s podatki c = 7 cm, α = 30 °, β = 105 °. Trikotniku včrtaj krožnico.

4.       Nariši štirikotnik ABCD s podatki a = 4 cm, b = 5,2 cm, d = 6,4 cm, β = 60 °, γ = 115 °.

5.       Nariši enakokraki trapez ABCD s podatki: v = 3 cm, c = 2 cm, e = f = 4,2 cm.

6.       * Načrtaj trapez ABCD s podatki: b = 3 cm, c = 3 cm, f = 5,5 cm, δ = 105°. Kote riši s šestilom.

Naloge za vajo reši in pošlji na mail  do petka 8. 5. 2020.


Sedaj pa nadaljuj s PARALELOGRAMI.

Odpri učbenik, str. 145 ter preberi o paralelogramu. V zvezek zapiši naslov, preriši sliko z vsemi oznakami ter zapiši njegove lastnosti.

Na naslednji strani preberi še o različnih paralelogramih – nekatere že dobro poznaš.

NAČRTOVANJE

Za začetek si na str. 147 poglej rešena primera 1 in 2.  Sledi navodilom ter oba preriši v zvezek.

Če si želiš pogledati razlago, odpri naslednji dve povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=7MVAU66fU2w in

https://www.youtube.com/watch?v=cspDet33SU4 .

V učbeniku, str. 149., reši naloge 1., 2., in 3. (izberi 4 primere) ., za vse nadobudne, hitre matematike pa še dodatek pod ZMOREM TUDI TO; nal. 8., 9. in 11.

 

Svoje reševanje preveri v rešitvah. Za morebitna vprašanja pa se slišimo.

mojcababic33@gmail.com         oziroma      vesnasoster@yahoo.co.uk

 

Lep pozdrav!