3ac

SPO
Ura; ponavljanje in preverjanje (2 uri); pred ocenjevanjem
Vreme; preverjanje tabele in nadaljevanje spremljanja

SLO
Pravljica: Pekarna Mišmaš – B/100, 101 (2 uri)
Vzpon na Storžič – SDZ 2/72, 73(v, na, iz, s/z)-  2uri
Spoznali smo – SDZ 2/76 Preverim svoje znanje – SDZ 2/77
Pravopisne vaje

MAT
Števila do 1000 konkretno PO ENICAH; nastavljanje, štetje,  (2 uri)
predhodnik, naslednik, urejanje po velikosti (1 ure)
Števila do 1000 (po enicah) – SDZ 3/17
Urjenje poštevanke (vsak dan samo v navodilu)

LUM
/

GUM
P. I. Čajkovski: Nemška pesem
Pesem: Sonce

ŠPO
KOORDINACIJSKE VAJE
GIBALNI IZZIV
VAJE KOORDINACIJE IN NATANČNOSTI Z ŽOGO

V teh dneh bomo izvedli tudi tehniški dan.