slj9-4

SLOVENŠČINA – 9. r  (4. skupina)  4. 5. – 8. 5.
Pozdravljeni,
pregledala, popravila in vrnila sem 13 vaših uradovalnih besedil – prošenj. Nekateri ste dobili navodilo, kako poraviti ali izboljšati besedilo. Tako boste imeli primer uradovalnega besedila, ki ga boste lahko kadarkoli koristno uporabili. Tisti, ki naloge še niste opravili – hitro na delo!
Neumetnostna besedila
V tem tednu boste nadaljevali z reševanjem nalog v DZ 2. del: Sopomenski stavki. Strani od 58 do 63 obravnavajo snov, ki jo dobro poznate iz tujega jezika, in sicer tvorni in trpni način tvorjenja stavkov.
Vse, ki se pri delu na daljavo srečujete s težavami in potrebujete mojo pomoč, vabim, da se vidimo in slišimo na Jitsi meet videokonferenci v četrek, 7. 5., ob 10.00.
 Naše vstopno geslo: TVORNI9 .
Izziv tedna: Poznam in uporabim
Seminarska naloga
Dobila sem 8 seminarskih nalog. Pošiljam vam povratne informacije, vračate mi naloge v ponovni pregled. Tisti, ki se trudite v roku opraviti nalogo, boste lahko  pridobili oceno na daljavo, brez ustnega zagovora. Tisti, ki še niste osnutka, se potrudite in začnite z delom – kot kaže, bomo zadnje tedne preživeli v šoli in boste svoje naloge tudi predstavili.
Pričakujem, da mi najkasneje do  18. 5. 2020  vsi pošljete prvi osnutek seminarske naloge.
Želim vam uspešno delo.
Sergeja Šorli