slj8-3

SLOVENŠČINA – 8. b (3. skupina) 4. 5. – 8. 5.
Neumetnostna besedila in jezik
Pozdravljeni,
 V poglavju 20 v drugem delu delovnega zvezka: Odvisniki – stavčni členi v obliki stavkov nadaljujemo z nalogami na  strani 27: prislovnodoločilni odvisniki. Spoznali ste se z osebkovim in predmetnim odvisnikom, sedaj sledijo še ostali odvisni stavki. Rešujete naloge do strani 31, do naloge 5 – izpolnite jo in besedilo prepišite v zvezek. S tem ste delo za ta teden zaključili.
 Rešitve: ttps://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial
Vse, ki se imate pri  samostojni  obravnavi odvisnikov težave in potrebujete mojo pomoč, vabim, da se vidimo in slišimo na Jitsi meet videokonferenci v petek, 8. 5., ob 10.00.
Naše vstopno geslo: GLAVNI8 .
Želim vam uspešno delo.
Sergeja Šorli