GEO 8r 7t

GEO 8. A,  8. B IN 8. C ZDA IN KANADA Učbenik 70-77

Severno Ameriko oziroma Angloameriko počasi zaključujemo. Spoznal boš še obe državi te celine- ZDA in Kanado. V 8. a boste ugotovili značilnosti obeh, v 8. b in 8 .c ste pa ZDA že spoznali zdaj pa izpolnite še del, ki se nanaša na Kanado. Izdelaj tabelo, da boš lahko obe državi primerjal. Naredi čez 2 strani, da bo pregledno.

ZDA KANADA
Nariši zastavo
Velikost države
Število prebivalstva
Glavno mesto
Uradni jezik
Gospodarska razvitost
Industrija- vrste, območja
Kmetijstvo- vrste, območja
Energetika
Promet

Reši še vaje 40-45 v DZ str. 26 in 27. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.