GEO 9r 7t

GEO 9. A, 9. B in 9. C UTRJEVANJE

Ker morate v 2. ocenjevalnem obdobju pridobiti še eno oceno bomo do ocenjevanja ponavljali, utrjevali in preverjali znanje. Ocenjevanje bo potekalo v obliki spletnega kviza 29. maja, ko bomo verjetno v šoli. Mislim, da se bomo tisti teden srečali v šoli pri pouku kaj prej in se bomo takrat dogovorili o poteku in uri kviza. Preverjanje boste ravno tako opravili v obliki spletnega kviza in sicer 22. maja.  Vsa navodila za preverjanje boste dobili naslednjo nedeljo.

Danes vam pošiljam ponovitev snovi, ki pride v poštev za ocenjevanje, torej  kmetijstvo, gozdarstvo, energetika, rudarstvo, industrija, promet in turizem. Večino tega smo delali že v šoli. Naloge prepišite v zvezek, nemo karto narišite ali sprintajte  in jih rešite. Rešitev mi tokrat ne pošiljajte, ker boste naslednjo nedeljo dobili rešitve in naloge pregledali sami.

Če ima kdo od vas kako vprašanje, težavo, ne razume snovi, mi sporočite na moj mail. Ko bom zbrala vprašanja vas bom obvestila o tem kdaj se bomo tisti, ki boste imeli vprašanja srečali preko videokonference.

SPLETNI UČBENIK

Učenci 9. b pa lahko rešite s pomočjo spletnega učbenika še naslednje teme-  od strani 79-86- RUDARSTVO IN ENERGETIKA in od strani 87-96 KMETIJSTVO. Zapis v zvezek- kateri rudniki so delovali v Sloveniji, katere vrste energije imamo, uporabljamo, naštej TE, HE in JE, katere dejavnosti so največji porabniki energije. Pri kmetijstvu zapiši naravne dejavnike, družbene dejavnike, kmetijske panoge- kje,  katera, pridelki in razmisli in napiši svoje mnenje o samooskrbi Slovenije s hrano. O tem zadnje dni poslušano veliko.

PREVERI SVOJE ZNANJE 9. razred