GEO 6r 7t

GEO 6. A, B, C, D PONOVITEV SNOVI.

Ker morate v 2. ocenjevalnem obdobju pridobiti še eno oceno bomo do ocenjevanja ponavljali, utrjevali in preverjali znanje. Ocenjevanje bo potekalo v obliki spletnega kviza tako kot smo bili dogovorjeni že v šoli. Kviz boste opravili 8. junija, preverjanje znanja pa ravno tako v obliki spletnega kviza 22. maja. Vsa navodila boste dobili v nedeljo pred preverjanjem in ocenjevanjem.

Za naslednji teden vam pošiljam ponovitev snovi, ki smo jo v glavnem predelali v šoli in bo prišla v poštev za ocenjevanje- torej od oblike Zemlje naprej. Naloge prepišite v zvezek in jih rešite in mi jih ne pošiljajte, ker boste naslednjo nedeljo dobili rešitve in naloge pregledali sami.

Če ima kdo od vas kako vprašanje, težavo, ne razume snovi, mi sporočite na moj mail. Ko bom zbrala vprašanja vas bom obvestila o tem kdaj se bomo tisti, ki boste imeli vprašanja srečali preko videokonference.

PREVERI SVOJE ZNANJE 6. razred