ŽČZ 7t

IZBIRNI PREDMET ŽČZ 8. Razred

Kar nekaj učencev mi ni poslalo še nobene naloge. Te naloge bodo del ocene, verjetno bomo v juniju opravili ocenjevanje s pomočjo spletnega kviza, ampak samo učenci, ki mi niste pošiljali nalog. Tisti, ki ste redno, sproti in vestno izpolnjevali naloge vas ne bom več ocenjevala in vas bom o tem obvestila po mailu.

Prihodnji teden pričakujem poročilo (ena stran v zvezku) o delu na daljavo pri izbirnem predmetu- tvoje mnenje o takem delu, kaj novega si spoznal, kaj bi spremenil in svoje mnenje o izbirnem predmetu- tudi tistem delu, ki smo ga opravili v šoli. Žal poročila o končni ekskurziji ne morete naredili, ker sem jo zaradi razmer morala odpovedat.