GEO 6R 8t

GEOGRAFIJA  OD 18.5. DO 22.5. 2020

Rešitve preverjanja

GEO 6. A, B, C, D PREVERJANJE SNOVI.

Pošiljam rešitve ponovitve snovi, ki bo prišlo v poštev za ocenjevanje. Upam, da ste naloge rešili, zdaj jih preglejte, popravite svoje odgovore ali jih dopolnite. Prilagam še eno ponovitev in sicer snovi, ki smo jo delali v času šole na daljavo. Tudi teh odgovorov mi ne pošiljajte. Naslednjo nedeljo dobite rešitve in sami pregledate.

NAVODILO ZA PREVERJANJE ZNANJA  V PETEK 22. MAJA. Ob 8.30 bom odprla kviz v programu Socrative (enako ste preverjali in ocenjevali naravoslovje). Klikni na povezavo https://b.socrative.com/login/student/

Vpiši room name LB9222 in klikni Join. Nato vpiši svoje ime, priimek in razred in klikni Done in že se ti odpre kviz. Začni z reševanjem. Ko nalogo enkrat rešiš se ne moreš več vrniti nazaj. Ko končaš, vidiš koliko si bil uspešen. Ob 9.15 bom kviz zaprla.

Kriterij ocenjevanja je od 100-85% odlično, 84-75% prav dobro, 74-60% dobro, 59-45% zadostno in pod 45% nezadostno.

Če ima kdo od vas kako vprašanje, težavo, ne razume snovi, mi sporočite na moj mail. Ko bom zbrala vprašanja vas bom obvestila o tem kdaj se bomo tisti, ki boste imeli vprašanja srečali preko videokonference.

PREVERI SVOJE ZNANJE 6

Naštej.

  1. letne čase z datumi začetkov po vrsti:
  2. vrste črt, ki sestavljajo stopinjsko mrežo:
  3. celine, kjer moramo za vsak časovni pas ure odštevati od našega časa:
  4. Odgovori na vprašanja.
  5. Kakšna je Zemljina vrtilna os?
  6. Zakaj se na Zemlji pojavljajo letni časi? Kaj je še razlog zanje poleg kroženja Zemlje?
  7. Zakaj nimajo vsi kraji na Zemlji istega časa?
  8. Po čem se med seboj razlikujejo letni časi?
  9. Reši tabelo. Dopolni kar manjka.
Letni čas Kam padajo sončni žarki Severna polobla Južna polobla
Jesensko enakonočje
Na južni povratnik
21. marec
Zimski Sončev obrat
  1. Pojasni pojme.

DATUMSKA MEJA

ZAČETNI POLDNEVNIK

ENAKONOČJE