GEO 7R 8t

GEO 7. A SEVERNA EVROPA- GOSPODARSTVO IN PONOVITEV. Samostojni DZ 92-96

Značilnosti Severne Evrope zaključujemo in sicer nam je ostalo še eno poglavje o značilnostih gospodarstva. Zanimalo nas bo s čim se ljudje v tem delu Evrope ukvarjajo. S pomočjo besedila v SDZ izpolni tabelo.

DEJAVNOST ZNAČILNOSTI DEJAVNOSTI DRŽAVE V KATERIH JE TA DEJAVNOST RAZVITA
INDUSTRIJA
GOZDARSTVO
ENERGETIKA
KMETIJSTVO
RIBIŠTVO

Reši še vaji 40 in 41 v SDZ.

Sledi ponovitev snovi. V zvezek zapišite naslov Ponovitev, prepišite naloge in jih rešite. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.

  1. POJASNI POJME: fjord, Sami, gejzir, fjell, ribiška vojna, polarni dan
  2. NAŠTEJ: države germanske jezikovne skupine, vrste podnebja Severne Evrope, Pribaltske države, površinske enote , posledice ledeniškega delovanja
  3. OPIŠI: nastanek forda, nastanek gejzirja
  4. PRIPIŠI IME DRŽAVE ZA KATERO VELJA DA JE: najbolj gozdnata, vulkanska, najbolj ravninska, z največ jezeri, z veliko energijskimi viri
  5. REŠI NEMO KARTO (najdeš jo v SDZ, na koncu kjer ti je ostala še ena karta Severne Evrope): imenuj morja, oceane in zalive, pobarvaj in imenuj površinske enote in izdelaj legendo, označi in imenuj državi ugrofinske jezikovne skupine- vriši in imenuj tudi njuni glavni mesti