GEO 7BC 8t

GEO 7. B in 7. C PONOVITEV SEVERNE EVROPE

Ker smo značilnosti Severne Evrope zaključili boste ta teden snov ponovili. V zvezek zapišite naslov Ponovitev, prepišite naloge in jih rešite. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.

  1. POJASNI POJME: fjord, Sami, gejzir, fjell, ribiška vojna, polarni dan
  2. NAŠTEJ: države germanske jezikovne skupine, vrste podnebja Severne Evrope, Pribaltske države, površinske enote , posledice ledeniškega delovanja
  3. OPIŠI: nastanek forda, nastanek gejzirja
  4. PRIPIŠI IME DRŽAVE ZA KATERO VELJA DA JE: najbolj gozdnata, vulkanska, najbolj ravninska, z največ jezeri, z veliko energijskimi viri
  5. REŠI NEMO KARTO (najdeš jo v SDZ, na koncu kjer ti je ostala še ena karta Severne Evrope): imenuj morja, oceane in zalive, pobarvaj in imenuj površinske enote in izdelaj legendo, označi in imenuj državi ugrofinske jezikovne skupine- vriši in imenuj tudi njuni glavni mesti