GEO 8r 8t

GEO 8. A,  8. B IN 8. C PONOVITEV ANGLOAMERIKE

Ker smo z značilnostmi Angloamerike končali boste ta teden ponovili snov. V zvezek zapiši naslov Ponovitev, prepiši naloge in jih reši. Fotkaj in pošlji v pregled.

  1. POJASNI POJME: sekvoja, rezervat, bizon, tornado, hurikan, farma, ranč
  2. NAŠTEJ: vrste podnebja, prvotno prebivalstvo, glavne kmetijske pridelke, vrste rastlinstva od S proti J, območja gostejše poselitve
  3. OPIŠI: značilnosti Velikega kanjona, pomen 100. poldnevnika, značilnosti Afroameričanov, nastanek Niagarskih slapov
  4. REŠI NEMO KARTO– izreži jo iz DZ na koncu kjer je ostala še ena karta Angloamerike: označi in imenuj zalive, večje polotoke in oceane, pobarvaj površinske enote in jih imenuj ter izdelaj legendo, prevleči z modro in imenuj večje reke, vriši Veliki Kanjon, Niagarske slapove in Yellowstone.