GUM 6r 9t

Pozdravljen/a!

Teden: 25. 5. do 29. 5. (Navodila za delo v 6. a, b, c in d oddelku)

PROGRAMSKA GLASBA

Za začetek zapoj pesem skupaj z OPZ RTV Slovenije. V zvezek napiši naslov, med kakšno glasbo sodi glede na izvajalce in katera glasbila so pevce spremljala?

https://www.youtube.com/watch?v=XusRGPOjOIA&list=PLw1tv2u63S-6KViB6UdPMvydXBpN9E2oL&index=9&t=0s

 V prejšnjem tednu si moral/a izmed enajstih povedi izdrati dve, ki sta ti najepše prikazovali dogajanje. Na naslednja zastavljena vprašanja si odgovori le v mislih:

Si se mogoče vprašal/a, zakaj si se moral/a tokrat ukvarjati s slovenščino in ne z glasbeno umetnostjo? Ali meniš, da se kje dopolnjujeta, lahko s svojim sporočilom drug drugo še bolj poudarita? Tako, je! Spomni se, čisto vse pesmi, ki jih pojemo, imajo besedilo, ki nekaj pripoveduje. Kaj pa, če v glasbi ni besedila? Ali ti tudi taka glasba lahko kaj »pove«? Na kakšen način! Taki glasbi rečemo

PROGRAMSKA GLASBA (naslov napiši v zvezek in prepiši spodnji poševni tekst!)

To je tista glasba, ki ima točno določeno vsebino (program). Skladatelj ga brez besedila, samo s pomočjo glasbenega gradiva predstavi poslušalcu. Glasbeno gradivo je lahko hitrost (tempo), glasnost (dinamika), višina tonov, različna glasbila, lestvice, melodije, ritem, … Z njegovo pomočjo poslušalcu pričara vsebino (program), ki si jo je zamislil v naslovu.

Prebrane povedi razkrivajo program/vsebino skladbe VLTAVA (češka reka), ki jo je napisal skladatelj BEDRICH SMETANA (1824 – 1884). V tej skladbi opisuje reko od izvira (1. poved), pa vse do izliva (11. poved).

 Sedaj pa velik izziv za tebe. Poslušati moraš CELO skladbo!!

Ne prestraši se, ker je tako dolga. Če boš ob poslušanju bral/a napisane povedi in natančno poslušal/a glasbo, v kateri je uporabljeno različno glasbeno gradivo, ti bo poslušanje minilo zelo hitro. https://www.youtube.com/watch?v=SomQT9P1UAg&t=443s

 1.       V senci češkega gozda sta dva izvira, eden topel in močan, drugi mrzel in miren.

2.       Njuni valovi veselo tečejo po kamnitih strugah, se združujejo in svetlikajo v jutranjem soncu.

3.       Gozdni potok hiti naprej in postane reka, ki teče in postane mogočna reka.

4.       Teče skozi gozdove.

5.       V gozdovih se slišijo veseli glasovi lova, zvoki lovskega roga se oglašajo vedno bliže.

6.       Reka teče po nižini, kjer s pesmijo in plesom slavijo kmečko svadbo.

7.       Ponoči v njenih lesketajočih se valovih rajajo gozdne in vodne vile.

8.       Po brzicah in slapovih reka hiti naprej, skozi skalne soteske.

9.       Reka se izlije v široko strugo in v mogočnem miru teče proti mestu.

10.   Dobrodošlico ji zaželi častitljivi mestni grad.

11.   Nato reka izgine v megleni daljavi.

Naloga, ki jo moraš opraviti do 12. junija!

Na risalni list NARIŠI VSEBINO eno od tvojih dveh izbranih povedi. Tehniko si lahko izbereš sam/a (barvice, tempera, voščenke, lepljenka,…). Risbo (sliko) shrani, da jo boš prinesel/la v šolo. Če bo to šele naslednje šolsko leto jo moraš imeti takrat!

Danes je bilo kar obsežno delo, zato obljubim, da bo ura v nasednjem tednu veliko krajša!

 

 

Marinka Istenič