GUM 7r 9t

Pozdravljen/a!

Teden: 25. 5. do 29. 5 (Navodila za delo v 7. a, b in c oddelku)

PRIMERJAVA BAROČNIH SKLADB

Upam, da si svoje delo še vedno vestno zapisuješ v zvezek/na liste, saj bom tvoje zapiske ob vrnitvi v šolo pregledala! Oceno tvojega izdelka boš dobil/a v tem tednu.

Preveri svoje odgovore:

Pri učenju pesmi verjetno nisi imel/a velikih težav, saj je zelo spevna (tonalitetna). Spremlja jo baročno glasbilo čembalo (https://www.tritonus.hr/wp-content/uploads/2015/01/cembalo1.png).

Kako ti je šla glasbena teorija?

Pesem sodi med umetno glasbo (skladatelj je J. S. Bach), polovinke so 4, v pesmi pa ni nobene pavze. Taktovski način je tri četrtinski, vseh taktov je 12. Znak za ponavljanje je uporabljen v prvem in v drugem delu.

S pomočjo posnetka iz pretekle ure pesem še enkrat zapoj! Upam, da si si tudi ogledal/a oddajo Muzikajeto in izvedel/a kaj zanimivega o mladih talentih.

Danes boš poslušal/a skladbo Te Deum (Preludij)/ Marc-Antoin Charpentier. Verjetno ti bo znana, saj je uporabljena kot avizo (prepoznavna glasba) za evrovizijsko televizijo. Vedno, kadar se slovenska televizija vključi v evropski prenos, se oglasi ta glasba. Poslušal/a boš dva različna posnetka. Tvoja naloga je, da ju med seboj primerjaš in svoja opažanja zapišeš. Skladba je iz baročnega časa, zato bodi pozoren/na tudi na značilnosti glasbe iz baroka in jih omeni!

 Posnetek 1:

Posnetek 2:

 

 

Marinka Istenič