geo 8r 10t

GEO 8. A,  8. B IN 8. C PREGLED OPRAVLJENEGA DELA.

Do srede ko se ponovno srečamo preglejte vse naloge, ki ste jih morali opraviti v času šolanja na daljavo. Vsa navodila so dostopna na šolski spletni strani. Predvsem učenci, ki mi niste redno pošiljali nalog poskrbite, da boste imeli opravljene vse. Do konca šolskega leta bomo zaključili Latinsko Ameriko in če bo dovolj časa tudi Polarna območja.  Čaka pa nas tudi zaključevanje ocen.