GEO 6r 10t

GEO 6. A, B, C, D PREGLED OPRAVLJENEGA DELA.

Do srede ko se ponovno srečamo preglejte vse naloge, ki ste jih morali opraviti v času šolanja na daljavo- vsa navodila so dostopna na šolski spletni strani. Predvsem učenci, ki mi niste redno pošiljali nalog poskrbite, da boste imeli opravljene vse. Izpolnite naloge v SDZ in se pripravljajte na ocenjevanje. Ocenjevanje bo potekalo kot smo dogovorjeni in sicer 8. in 9. junija. Vsi razredi boste kviz opravili v teh dveh dneh, ne samo tisti, ki imate takrat geografijo na urniku. Z drugimi učitelji se bom dogovorila, da nam bodo odstopili kako uro, da to čim prej končamo.  12. junija bodo učenci, ki morajo popraviti negativne ocene to opravili ustno. Do konca šolskega leta imamo še eno poglavje in sicer Toplotne pasove.