MAT 7r 9t

MATEMATIKA 7. A, B, C  –   1. 6. in 2. 6. 2020

Dragi učenci!

Kot si nas je večina že dolgo želela, se sredi tedna vračamo v šolo in se končno pogovorimo in vidimo v razredu. Za nami je 9 tednov, ki se bodo vsekakor zapisali v zgodovino.

Do srede, 3. 6. 2020, preglejte in dokončajte svoje dvoinpolmesečno domače delo, po potrebi dopolnite zapiske, označite, če vam je bilo kje kaj nerazumljivega, pripravite morebitna vprašanja.

KAJ VSE NAJDETE V VAŠIH ZVEZKIH:

·         ponovitev snovi –  računanje z ulomki in odstotki, obdelava podatkov,

·         znamenite točke trikotnika – višinska točka, središče očrtane in včrtane krožnice, težišče,

NOVA SNOV

·         vrste in lastnosti štirikotnikov; trapezoid, trapez, paralelogram;  kvadrat in pravokotnik, deltoid,

·         načrtovanje štirikotnikov s poudarkom na skicah in oznakah,

·         obseg  in ploščina pravokotnika in kvadrata ter

·         obseg in ploščina večkotnika.

Vabim vas, da tudi v zvezku označite – konec dela na daljavo.

Zapišete svoje občutke o načinu poučevanja, ki smo ga vsi skupaj prvič izkusili. Zapišite, kaj vam je bilo všeč, kaj bi si želeli ohraniti, pa tudi kaj ste pogrešali in kaj vas je motilo.  Zapišite svoje mnenje, želje, pomisleke, skrbi. Tri dobre in tri slabe lastnosti dela na daljavo.

Bo imelo vse skupaj za vas kakšne posledice? Kaj pričakujete?

——————————————————————————

Se vidimo in skupaj zaključimo sedmi razred.

Tokrat brez e-pošte.

 

                                                                                                                         Pozdrav vsem!